ร้านอาหาร เถ้าแก่ซื้อ (ซิ้มฮวดเฮง), เมืองฉะเชิงเทรา

ร้านอาหาร เถ้าแก่ซื้อ (ซิ้มฮวดเฮง)

ร้านอาหาร เถ้าแก่ซื้อ (ซิ้มฮวดเฮง), เมืองฉะเชิงเทรา 55/1-3 near Krungsri Bank, Bang Khla, Bang Khla-Plaeng Yao Road, Bang Khla Subdistrict, Bang Khla District. - เมืองฉะเชิงเทรา

82/100
Unclamed activity

What's your favorite ร้านอาหาร เถ้าแก่ซื้อ (ซิ้มฮวดเฮง)'s dish?

82
/100
Based on 134 parameters and reviews
Updated 2020-09-15

Website ratings

TA

Trip
Last update on 27/02/2020
3,0
3 Reviews
Google
Google
Last update on 15/09/2020
4,3
Foursquare
Foursquare
Last update on 15/09/2020
4,2
65 Reviews
Facebook
Facebook
Last update on 15/09/2020
4,9
6 Reviews

Info

Read the reviews on

TA

Trip
Google
Google
Foursquare
Foursquare
Facebook
Facebook

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 82 based on 134 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +66 38 541 020

1