สตาร์บัคส์, เมืองฉะเชิงเทรา

สตาร์บัคส์

สตาร์บัคส์, เมืองฉะเชิงเทรา Bang Pakong District. - เมืองฉะเชิงเทรา

ร้านกาแฟ
• มีที่นั่ง

80/100
Unclamed activity
Sluurpy

What's your favorite สตาร์บัคส์'s dish?

80
/100
Based on 90 parameters and reviews
Updated 2020-02-27
1