กาญจนาเบเกอรี่, เมืองฉะเชิงเทรา

กาญจนาเบเกอรี่

กาญจนาเบเกอรี่, เมืองฉะเชิงเทรา 276-8 ซอย 8 เทพคุณากร - เมืองฉะเชิงเทรา

ไทย
• คาเฟ่

84/100
Unclamed activity

What's your favorite กาญจนาเบเกอรี่'s dish?

84
/100
Based on 79 parameters and reviews
Updated 2021-05-30

Website ratings

TA

Trip
Last update on 27/02/2020
3,5
3 Reviews
Google
Google
Last update on 30/05/2021
3,0
4 Reviews
Facebook
Facebook
Last update on 09/07/2020
5,0
2 Reviews

W

Wongnai
Last update on 07/03/2020
4,5
3 Reviews

FB

Face book
Last update on 17/05/2020
4,9
7 Reviews

Info

Description

Read the reviews on

TA

Trip
Google
Google
Facebook
Facebook

Compare the best restaurants near กาญจนาเบเกอรี่

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 84 based on 79 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +66 38 518 764

1