บ้านไร่กาแฟ, เมืองฉะเชิงเทรา

บ้านไร่กาแฟ

บ้านไร่กาแฟ, เมืองฉะเชิงเทรา Ban Pho District - เมืองฉะเชิงเทรา

ร้านกาแฟ
• มีที่นั่ง

70/100
Unclamed activity

What's your favorite บ้านไร่กาแฟ's dish?

70
/100
Based on 60 parameters and reviews
Updated 2019-10-07

Website ratings

Info

Timetable

  • Monday: 11:00-23:45
  • Tuesday: 11:00-23:45
  • Wednesday: 11:00-23:45
  • Thursday: 11:00-23:45
  • Friday: 11:00-23:45
  • Saturday: 11:00-23:45
  • Sunday: 11:00-23:45

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 70 based on 60 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number

1