คุ้มบุญส่ง รีสอร์ท, เมืองฉะเชิงเทรา

คุ้มบุญส่ง รีสอร์ท

คุ้มบุญส่ง รีสอร์ท, เมืองฉะเชิงเทรา - เมืองฉะเชิงเทรา

70/100
Unclamed activity

What's your favorite คุ้มบุญส่ง รีสอร์ท's dish?

70
/100
Based on 61 parameters and reviews
Updated 2020-02-27

Website ratings

TA

Trip
Last update on 27/02/2020
3,0
1 Reviews

Info

Timetable

  • Monday: 11:00-23:00
  • Tuesday: 11:00-23:30
  • Wednesday: 11:00-23:00
  • Thursday: 11:00-23:30
  • Friday: 11:00-23:00
  • Saturday: 11:00-23:00
  • Sunday: 11:00-23:00

Read the reviews on

TA

Trip

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 70 based on 61 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +66 87 500 6400

1