ร้านชัยครับ, เมืองฉะเชิงเทรา

ร้านชัยครับ

ร้านชัยครับ, เมืองฉะเชิงเทรา 55/48 ถ.ประชาสรรค์ - เมืองฉะเชิงเทรา

86/100
Unclamed activity

What's your favorite ร้านชัยครับ's dish?

86
/100
Based on 721 parameters and reviews
Updated 2021-03-03

Website ratings

TA

Trip
Last update on 27/02/2020
4,0
4 Reviews
Google
Google
Last update on 03/03/2021
4,4
284 Reviews
Foursquare
Foursquare
Last update on 08/08/2020
4,0
22 Reviews
Facebook
Facebook
Last update on 26/09/2020
4,6
5 Reviews

S

Sluurpy
Last update on 08/08/2020
4,3
502 Reviews

W

Wongnai
Last update on 26/02/2021
4,2
80 Reviews

FB

Face book
Last update on 29/05/2020
4,6
55 Reviews

Info

Read the reviews on

TA

Trip
Google
Google
Foursquare
Foursquare
Facebook
Facebook

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 86 based on 721 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +66 38 810 555

1