ร้านข้าวมันไก่ ณ สันป่าหนาด

ร้านข้าวมันไก่ ณ สันป่าหนาด, เมืองเชียงราย 101 หมู่ 18 - เมืองเชียงราย

ไทย

96/100
Recommended by 2 people
Unclamed activity

What's your favorite ร้านข้าวมันไก่ ณ สันป่าหนาด's dish?

96
/100
Based on 206 parameters and reviews
Updated 2021-03-21

Ratings of ร้านข้าวมันไก่ ณ สันป่าหนาด

TA

Trip
Last update on 27/02/2020
5,0
4 Reviews
Google
Google
Last update on 21/03/2021
4,6
18 Reviews

S

Sluurpy
Last update on 20/09/2020
4,8
124 Reviews

Info

Description

Read the reviews on

TA

Trip
Google
Google

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 96 based on 206 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +66 90 519 9942

1