ส้มตำแม่สาย สาขาแม่ฟ้าหลวง

ส้มตำแม่สาย สาขาแม่ฟ้าหลวง, เมืองเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ถนนพหลโยธิน - เมืองเชียงราย

70/100
Unclamed activity
menu

ASK A QUESTION

70
/100
Based on 63 parameters and reviews
Updated 2020-02-27

Ratings of ส้มตำแม่สาย สาขาแม่ฟ้าหลวง

TA

Trip
Last update on 27/02/2020
3,5
3 Reviews

Info

Read the reviews on

TA

Trip

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 70 based on 63 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number

MAKE A QUESTION

SUBMIT