ผัดไทยหอนาฬิกา

ผัดไทยหอนาฬิกา, เมืองเชียงราย ถนน บรรพปราการ - เมืองเชียงราย

ไทย

84/100
Unclamed activity

What's your favorite ผัดไทยหอนาฬิกา's dish?

84
/100
Based on 744 parameters and reviews
Updated 2021-03-04

Ratings of ผัดไทยหอนาฬิกา

TA

Trip
Last update on 27/02/2020
4,5
11 Reviews
Google
Google
Last update on 04/03/2021
3,6
16 Reviews
Facebook
Facebook
Last update on 19/09/2020
4,0
7 Reviews

F

Facebook.com
Last update on 12/09/2020
4,7
32 Reviews

F

Foodpanda
Last update on 05/06/2020
4,3
618 Reviews

The menu of ผัดไทยหอนาฬิกา suggested by Sluurpy users

Info

Description

Order online with

F

Foodpanda

Read the reviews on

TA

Trip
Google
Google
Facebook
Facebook

F

Facebook.com

The Chef reccomend

QR Code Menu

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 84 based on 744 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +66 81 879 2526

1