ร้านอาหารฮาเลฟา

ร้านอาหารฮาเลฟา, เมืองเชียงราย ซอย กกกโท้ง 3 - เมืองเชียงราย

เอเชีย
• ไทย

86/100
Unclamed activity
menu

ASK A QUESTION TO STAFF AND PAST VISITORS

86
/100
Based on 60 parameters and reviews
Updated 2023-02-01

Ratings of ร้านอาหารฮาเลฟา

Google
Google
Last update on 01/02/2023
4,3
80 Reviews

Info

Description

Read the reviews on

Google
Google

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 86 based on 60 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +66 83 569 4763

MAKE A QUESTION

SUBMIT