ร้านอาหารฮาเลฟา

ร้านอาหารฮาเลฟา, เมืองเชียงราย ซอย กกกโท้ง 3 - เมืองเชียงราย

เอเชีย
• ไทย

70/100
Unclamed activity

What's your favorite ร้านอาหารฮาเลฟา's dish?

70
/100
Based on 60 parameters and reviews
Updated 2019-10-07
1