สตาร์บัคส์, เมืองฉะเชิงเทรา

สตาร์บัคส์

สตาร์บัคส์, เมืองฉะเชิงเทรา 565 Moo 1, Motorway Inbound, Motorway Road, Khao Din Subdistrict, Bang Pakong District. - เมืองฉะเชิงเทรา

ร้านกาแฟ
• มีที่นั่ง

70/100
Unclamed activity
Sluurpy

What's your favorite สตาร์บัคส์'s dish?

70
/100
Based on 63 parameters and reviews
Updated 2020-02-27
1