ไซแอมมิส คุยซีน เรสเตอรองท์

ไซแอมมิส คุยซีน เรสเตอรองท์, พัทยา 179/92-93 หมู่ 5 - พัทยา

เอเชีย
• ไทย
• นานาชาติ
• มีที่นั่ง

90/100
Unclamed activity

What's your favorite ไซแอมมิส คุยซีน เรสเตอรองท์'s dish?

90
/100
Based on 339 parameters and reviews
Updated 2020-02-27

Ratings of ไซแอมมิส คุยซีน เรสเตอรองท์

TA

Trip
Last update on 27/02/2020
4,5
279 Reviews

The menu of ไซแอมมิส คุยซีน เรสเตอรองท์ suggested by Sluurpy users

Info

Timetable

Monday:
11:00 - 10:00
Tuesday:
11:00 - 10:00
Wednesday:
11:00 - 10:00
Thursday:
11:00 - 10:00
Friday:
11:00 - 10:00
Saturday:
11:00 - 10:00
Sunday:
11:00 - 10:00

Read the reviews on

TA

Trip

Compare the best restaurants near ไซแอมมิส คุยซีน เรสเตอรองท์

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 90 based on 339 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +66 38 370 330

1