หอนาฬิกาคาเฟ่

หอนาฬิกาคาเฟ่, เมืองเชียงราย ถนน บรรพปราการ - เมืองเชียงราย

ไทย
• เอเชีย
• คาเฟ่

90/100
Recommended by 4 people
Unclamed activity
menu

ASK A QUESTION

90
/100
Based on 79 parameters and reviews
Updated 2020-02-27

Ratings of หอนาฬิกาคาเฟ่

TA

Trip
Last update on 27/02/2020
4,5
19 Reviews

The menu of หอนาฬิกาคาเฟ่ suggested by Sluurpy users

Info

Description

Timetable

  • Monday: 8.30–21.30
  • Tuesday: Closed
  • Wednesday: 8.30–21.30
  • Thursday: 8.30–21.30
  • Friday: 8.30–21.30
  • Saturday: 8.30–21.30
  • Sunday: 8.30–21.30

Read the reviews on

TA

Trip

Compare the best restaurants near หอนาฬิกาคาเฟ่

The Chef reccomend

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 90 based on 79 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +66 87 176 6888

MAKE A QUESTION

SUBMIT