101. ร้านอาหารอีสาน @ เชียงราย

101. ร้านอาหารอีสาน @ เชียงราย, เมืองเชียงราย หัวมุม ซอยสหมิตรและบ้านเกาะกงซอย 19 - เมืองเชียงราย

ไทย
• มีที่นั่ง

96/100
Unclamed activity
menu

ASK A QUESTION

96
/100
Based on 62 parameters and reviews
Updated 2022-11-23

Ratings of 101. ร้านอาหารอีสาน @ เชียงราย

TA

Trip
Last update on 27/02/2020
5,0
2 Reviews
Google
Google
Last update on 23/11/2022
4,6
52 Reviews

Info

Timetable

  • Monday: 12.00–21.00
  • Tuesday: 12.00–21.00
  • Wednesday: Closed
  • Thursday: 12.00–21.00
  • Friday: 12.00–21.00
  • Saturday: 12.00–21.00
  • Sunday: 12.00–21.00

Read the reviews on

TA

Trip
Google
Google

Compare the best restaurants near 101. ร้านอาหารอีสาน @ เชียงราย

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 96 based on 62 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +66 82 276 0462

MAKE A QUESTION

SUBMIT