ผัดไทยหอนาฬิกา

ผัดไทยหอนาฬิกา, เมืองเชียงราย ถนน บรรพปราการ - เมืองเชียงราย

ไทย

84/100
Unclamed activity
menu

ASK A QUESTION

84
/100
Based on 744 parameters and reviews
Updated 2021-03-04

Ratings of ผัดไทยหอนาฬิกา

TA

Trip
Last update on 27/02/2020
4,5
11 Reviews
Google
Google
Last update on 04/03/2021
3,6
16 Reviews
Facebook
Facebook
Last update on 19/09/2020
4,0
7 Reviews

F

Facebook.com
Last update on 12/09/2020
4,7
32 Reviews

F

Foodpanda
Last update on 05/06/2020
4,3
618 Reviews

The menu of ผัดไทยหอนาฬิกา suggested by Sluurpy users

Info

Description

  • Cuisine
  • Price range
    ฿฿ - ฿฿฿

Order online with

F

Foodpanda

Read the reviews on

TA

Trip
Google
Google
Facebook
Facebook

F

Facebook.com

Compare the best restaurants near ผัดไทยหอนาฬิกา

The Chef reccomend

QR Code Menu

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 84 based on 744 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +66 81 879 2526

MAKE A QUESTION

SUBMIT