เอกโอชา (สวนอาหาร)

เอกโอชา (สวนอาหาร), เมืองเชียงราย 455 หมู่ 4 ต.ริ มกก - เมืองเชียงราย

จีน
• อาหารทะเล
• ไทย
• มีที่นั่ง

84/100
Unclamed activity
Sluurpy
menu

ASK A QUESTION

84
/100
Based on 887 parameters and reviews
Updated 2021-05-16

Ratings of เอกโอชา (สวนอาหาร)

TA

Trip
Last update on 27/02/2020
5,0
1 Reviews
Google
Google
Last update on 16/05/2021
4,2
751 Reviews
Foursquare
Foursquare
Last update on 12/05/2020
3,3
42 Reviews
Facebook
Facebook
Last update on 29/09/2020
4,6
28 Reviews

S

Sluurpy
Last update on 29/09/2020
4,3
557 Reviews

PN

Painaidii
Last update on 29/09/2020
4,0
1 Reviews

FB

Face book
Last update on 12/05/2020
4,4
197 Reviews

P

Painaidii.com
Last update on 12/09/2020
4,0
1 Reviews

Info

Description

Read the reviews on

TA

Trip
Google
Google
Foursquare
Foursquare
Facebook
Facebook

Compare the best restaurants near เอกโอชา (สวนอาหาร)

QR Code Menu

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 84 based on 887 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +66 53 712 543

MAKE A QUESTION

SUBMIT