ร้าน เหล่าม่าเอ็กซ์เพรส

ร้าน เหล่าม่าเอ็กซ์เพรส, เมืองเชียงราย - เมืองเชียงราย

จีน
• เอเชีย
• ไทย
• มีที่นั่ง

80/100
Unclamed activity

What's your favorite ร้าน เหล่าม่าเอ็กซ์เพรส's dish?

80
/100
Based on 63 parameters and reviews
Updated 2020-02-27

Ratings of ร้าน เหล่าม่าเอ็กซ์เพรส

TA

Trip
Last update on 27/02/2020
4,0
3 Reviews

Info

Description

Timetable

  • Monday: 9.30–21.00
  • Tuesday: 10.30–21.00
  • Wednesday: 10.30–21.00
  • Thursday: 10.30–21.00
  • Friday: 10.30–21.00
  • Saturday: 10.30–21.00
  • Sunday: 10.30–21.00

Read the reviews on

TA

Trip

Compare the best restaurants near ร้าน เหล่าม่าเอ็กซ์เพรส

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 80 based on 63 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +66 52 054 183

1