เต็มคำ เบเกอรี่, เมืองสกลนคร

เต็มคำ เบเกอรี่

เต็มคำ เบเกอรี่, เมืองสกลนคร 1446/15-17, Rob Mueang Rd., That Choeng Chum Sub-District, Mueang Sakhon Nakhon District - เมืองสกลนคร

มีที่นั่ง

70/100
Unclamed activity

What's your favorite เต็มคำ เบเกอรี่'s dish?

70
/100
Based on 60 parameters and reviews
Updated 2019-10-07
1