ฟรังซัวส์ยากิ, เมืองสกลนคร

ฟรังซัวส์ยากิ

ฟรังซัวส์ยากิ, เมืองสกลนคร 71/16 ถ.สกลทวาปี - เมืองสกลนคร

สเต๊กเฮาส์

89/100
Recommended by 2 people
Unclamed activity

What's your favorite ฟรังซัวส์ยากิ's dish?

89
/100
Based on 197 parameters and reviews
Updated 2021-01-14

Website ratings

Google
Google
Last update on 14/01/2021
4,6
17 Reviews

ST

Sluurpy the best restaurants near you
Last update on 14/01/2021
4,3
120 Reviews

Info

Description

Timetable

  • Monday: 18.00–22.00
  • Tuesday: 18.00–22.00
  • Wednesday: 18.00–22.00
  • Thursday: 18.00–22.00
  • Friday: 18.00–22.00
  • Saturday: 18.00–22.00
  • Sunday: 18.00–22.00

Read the reviews on

Google
Google

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 89 based on 197 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +66 92 382 8666

1