บ้านโป่ง คอมเพล็กซ์, เมืองราชบุรี

บ้านโป่ง คอมเพล็กซ์

บ้านโป่ง คอมเพล็กซ์, เมืองราชบุรี Ban Pong District. - เมืองราชบุรี

บาร์
• ผับ
• มีที่นั่ง

70/100
Unclamed activity

What's your favorite บ้านโป่ง คอมเพล็กซ์'s dish?

70
/100
Based on 184 parameters and reviews
Updated 2021-03-17

Website ratings

TA

Trip
Last update on 27/02/2020
2,5
2 Reviews
Google
Google
Last update on 17/03/2021
4,0
69 Reviews

S

Sluurpy
Last update on 14/09/2020
3,5
122 Reviews

Info

Description

Timetable

  • Monday: 11.00–22.30
  • Tuesday: 11.00–22.30
  • Wednesday: 11.00–22.30
  • Thursday: 11.00–22.30
  • Friday: 11.00–22.30
  • Saturday: 11.00–22.30
  • Sunday: 11.00–22.30

Read the reviews on

TA

Trip
Google
Google

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 70 based on 184 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number

1