ไร่ปลายฟ้ากาแฟสด, เมืองราชบุรี

ไร่ปลายฟ้ากาแฟสด

ไร่ปลายฟ้ากาแฟสด, เมืองราชบุรี 1/1 Moo 10, Rai Plai Fa Resort, Tha Khoei Subdistrict, Suan Phueng District - เมืองราชบุรี

มีที่นั่ง

70/100
Unclamed activity

What's your favorite ไร่ปลายฟ้ากาแฟสด's dish?

70
/100
Based on 60 parameters and reviews
Updated 2019-10-07
1