ห้องอาหาร ไทยนำริเวอร์ไซด์, เมืองราชบุรี

ห้องอาหาร ไทยนำริเวอร์ไซด์

ห้องอาหาร ไทยนำริเวอร์ไซด์, เมืองราชบุรี 19/50 Moo 4 In front of Thainum Riverside Hotel Saeng Shuto Road Pak Rat Subdistrict Ban Pong District - เมืองราชบุรี

ไทย

70/100
Unclamed activity

What's your favorite ห้องอาหาร ไทยนำริเวอร์ไซด์'s dish?

70
/100
Based on 213 parameters and reviews
Updated 2020-04-10

Website ratings

TA

Trip
Last update on 27/02/2020
3,0
1 Reviews
Google
Google
Last update on 10/04/2020
3,9
130 Reviews
Facebook
Facebook
Last update on 10/04/2020
3,5
22 Reviews

Info

Description

Read the reviews on

TA

Trip
Google
Google
Facebook
Facebook

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 70 based on 213 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +66 32 200 155

1