ฟิชบาร์แอนด์เรสเทอรอง, ราไวย์

ฟิชบาร์แอนด์เรสเทอรอง

ฟิชบาร์แอนด์เรสเทอรอง, ราไวย์ 1/19 หมู่ 6 ถนนวิเศษ - ราไวย์

อาหารทะเล
• ไทย
• มีที่นั่ง

89/100
Unclamed activity

What's your favorite ฟิชบาร์แอนด์เรสเทอรอง's dish?

89
/100
Based on 136 parameters and reviews
Updated 2021-06-01

Website ratings

TA

Trip
Last update on 27/02/2020
4,5
38 Reviews
Google
Google
Last update on 01/06/2021
4,4
158 Reviews
Facebook
Facebook
Last update on 21/08/2020
4,8
29 Reviews

W

Wongnai
Last update on 30/06/2020
4,0
9 Reviews

Info

Timetable

  • Monday: 12:00-23:00
  • Tuesday: 12:00-23:00
  • Wednesday: 12:00-23:00
  • Thursday: 12:00-23:00
  • Friday: 12:00-23:00
  • Saturday: 12:00-23:00
  • Sunday: 12:00-23:00

Read the reviews on

TA

Trip
Google
Google
Facebook
Facebook

Compare the best restaurants near ฟิชบาร์แอนด์เรสเทอรอง

QR Code Menu

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 89 based on 136 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +66 89 873 9967

1