ลานอาหารฟ้อนเมืองงาม

ลานอาหารฟ้อนเมืองงาม, เมืองเชียงราย 255/1 หมู่19 ถ.พหลโยธิน - เมืองเชียงราย

อาหารจานด่วน
• ไทย
• มีที่นั่ง

90/100
Unclamed activity
menu

ASK A QUESTION TO STAFF AND PAST VISITORS

90
/100
Based on 62 parameters and reviews
Updated 2020-02-27

Ratings of ลานอาหารฟ้อนเมืองงาม

TA

Trip
Last update on 27/02/2020
4,5
2 Reviews

Info

Read the reviews on

TA

Trip

Compare the best restaurants near ลานอาหารฟ้อนเมืองงาม

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 90 based on 62 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +66 52 020 342

MAKE A QUESTION

SUBMIT