เดอะสโตนวอล์, เมืองเชียงราย

เดอะสโตนวอล์

เดอะสโตนวอล์, เมืองเชียงราย 205/3 หมู่ 4 ถนน กลางเวียง - เมืองเชียงราย

อเมริกัน
• ไทย
• คาเฟ่

70/100
Unclamed activity

What's your favorite เดอะสโตนวอล์'s dish?

70
/100
Based on 60 parameters and reviews
Updated 2019-10-07
1