ห้องอาหาร บ้านไร่ริมธาร, เมืองราชบุรี

ห้องอาหาร บ้านไร่ริมธาร

ห้องอาหาร บ้านไร่ริมธาร, เมืองราชบุรี 44 Moo 3, in front of Baan Rai Rim Tharn Resort, Ratchaburi - Suan Phueng Road, Suan Phueng Subdistrict, Suan Phueng District. - เมืองราชบุรี

80/100
Unclamed activity

What's your favorite ห้องอาหาร บ้านไร่ริมธาร's dish?

80
/100
Based on 62 parameters and reviews
Updated 2020-02-27

Website ratings

TA

Trip
Last update on 27/02/2020
4,0
2 Reviews

Info

Read the reviews on

TA

Trip

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 80 based on 62 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +66 81 810 2734

1