ร้านอาหาร เจ๊เล็ก, เมืองราชบุรี

ร้านอาหาร เจ๊เล็ก

ร้านอาหาร เจ๊เล็ก, เมืองราชบุรี Ban Tako Lang Village, Chang Klan Rd., Suan Phueng Sub-District, Suan Phueng District - เมืองราชบุรี

90/100
Unclamed activity

What's your favorite ร้านอาหาร เจ๊เล็ก's dish?

90
/100
Based on 62 parameters and reviews
Updated 2020-02-27
1