ร้านเฮี๊ยะก๋วยเตี๋ยวเรือ, เมืองราชบุรี

ร้านเฮี๊ยะก๋วยเตี๋ยวเรือ

ร้านเฮี๊ยะก๋วยเตี๋ยวเรือ, เมืองราชบุรี 16/ 4-5 หมู่ 3 ตรงข้ามโรงเรียนบ้านเลือก - เมืองราชบุรี

86/100
Unclamed activity

What's your favorite ร้านเฮี๊ยะก๋วยเตี๋ยวเรือ's dish?

86
/100
Based on 180 parameters and reviews
Updated 2020-09-21

Website ratings

Google
Google
Last update on 21/09/2020
4,3

TB

The best restaurants - sluurpy
Last update on 15/09/2020
4,3
120 Reviews

Info

Read the reviews on

Google
Google

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 86 based on 180 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +66 80 093 4524

1