ร้านอาหารบลูม, เมืองฉะเชิงเทรา

ร้านอาหารบลูม

ร้านอาหารบลูม, เมืองฉะเชิงเทรา 95 หมู่ 3 ถนน ตัณฑิกุล ตำบล บางตีนเป็ด - เมืองฉะเชิงเทรา

ไทย

78/100
Unclamed activity

What's your favorite ร้านอาหารบลูม's dish?

78
/100
Based on 60 parameters and reviews
Updated 2020-07-09

Website ratings

Google
Google
Last update on 09/07/2020
3,9

Info

Description

Timetable

  • Monday: 11.00–23.00
  • Tuesday: 11.00–23.00
  • Wednesday: 11.00–23.00
  • Thursday: 11.00–23.00
  • Friday: 11.00–23.00
  • Saturday: 11.00–23.00
  • Sunday: 11.00–23.00

Read the reviews on

Google
Google

QR Code Menu

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 78 based on 60 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +66 89 323 2945

1