เย็นอากาศ คาเฟ่ แอนด์ เรสเตอร์รองต์, บ้านบางเสร่

เย็นอากาศ คาเฟ่ แอนด์ เรสเตอร์รองต์

เย็นอากาศ คาเฟ่ แอนด์ เรสเตอร์รองต์, บ้านบางเสร่ 162/33 หมู่ 3 - บ้านบางเสร่

อาหารจานด่วน
• ไทย
• ดีต่อสุขภาพ
• คาเฟ่

70/100
Unclamed activity

What's your favorite เย็นอากาศ คาเฟ่ แอนด์ เรสเตอร์รองต์'s dish?

70
/100
Based on 60 parameters and reviews
Updated 2019-10-07

Website ratings

Info

Compare the best restaurants near เย็นอากาศ คาเฟ่ แอนด์ เรสเตอร์รองต์

QR Code Menu

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 70 based on 60 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +66 89 760 5885

1