ครัวยายกิ่ง, บ้านบางเสร่

ครัวยายกิ่ง

ครัวยายกิ่ง, บ้านบางเสร่ - บ้านบางเสร่

94/100
Unclamed activity

What's your favorite ครัวยายกิ่ง's dish?

94
/100
Based on 79 parameters and reviews
Updated 2020-09-22

Website ratings

TA

Trip
Last update on 27/02/2020
5,0
1 Reviews
Google
Google
Last update on 22/09/2020
4,6
Facebook
Facebook
Last update on 22/09/2020
5,0
1 Reviews

O

Openrice.com
Last update on 22/09/2020
4,0
4 Reviews

FB

Face book
Last update on 13/05/2020
5,0
13 Reviews

Info

Read the reviews on

TA

Trip
Google
Google
Facebook
Facebook

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 94 based on 79 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +66 90 734 1415

1