เมย์ เออร์แบน ไทย ไดน์, บ้านบางเสร่

เมย์ เออร์แบน ไทย ไดน์

เมย์ เออร์แบน ไทย ไดน์, บ้านบางเสร่ หาดบางเสร่ - บ้านบางเสร่

ยุโรป
• เอเชีย
• ไทย
• ยุโรปตอนกลาง
• มีที่นั่ง

85/100
Unclamed activity

What's your favorite เมย์ เออร์แบน ไทย ไดน์'s dish?

85
/100
Based on 68 parameters and reviews
Updated 2021-01-07

Website ratings

TA

Trip
Last update on 27/02/2020
4,5
6 Reviews
Google
Google
Last update on 07/01/2021
4,0
2 Reviews

Info

Read the reviews on

TA

Trip
Google
Google

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 85 based on 68 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +66 99 287 5050

1