เล็ทส์ อีท แอท ซี, บ้านบางเสร่

เล็ทส์ อีท แอท ซี

เล็ทส์ อีท แอท ซี, บ้านบางเสร่ - บ้านบางเสร่

อาหารทะเล
• นานาชาติ
• ไทย
• ดีต่อสุขภาพ
• มีที่นั่ง

90/100
Unclamed activity

What's your favorite เล็ทส์ อีท แอท ซี's dish?

90
/100
Based on 74 parameters and reviews
Updated 2020-02-27

Website ratings

TA

Trip
Last update on 27/02/2020
4,5
14 Reviews

Info

Timetable

  • Monday: 10:00-22:00
  • Tuesday: 10:00-22:00
  • Wednesday: 10:00-22:00
  • Thursday: 10:00-22:00
  • Friday: 10:00-22:00
  • Saturday: 10:00-22:00
  • Sunday: 10:00-22:00

Read the reviews on

TA

Trip

QR Code Menu

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 90 based on 74 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +66 63 195 3926

1