เคป มารีน, บ้านบางเสร่

เคป มารีน

เคป มารีน, บ้านบางเสร่ 4/2 หมู่5 - บ้านบางเสร่

เอเชีย
• ไทย
• อาหารทะเล
• มีที่นั่ง

90/100
Unclamed activity
Sluurpy

What's your favorite เคป มารีน's dish?

90
/100
Based on 89 parameters and reviews
Updated 2020-07-14

Website ratings

TA

Trip
Last update on 27/02/2020
4,5
29 Reviews
Google
Google
Last update on 14/07/2020
4,5

Info

Read the reviews on

TA

Trip
Google
Google

QR Code Menu

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 90 based on 89 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +66 38 048 330

1