ริมหาดซีฟู้ด, บ้านบางเสร่

ริมหาดซีฟู้ด

ริมหาดซีฟู้ด, บ้านบางเสร่ 2/18 หมู่ 4 ถนนเลียบชายหาด - บ้านบางเสร่

อาหารทะเล
• ไทย
• เอเชีย
• มีที่นั่ง

80/100
Unclamed activity

What's your favorite ริมหาดซีฟู้ด's dish?

80
/100
Based on 89 parameters and reviews
Updated 2020-05-28

Website ratings

TA

Trip
Last update on 27/02/2020
4,0
29 Reviews
Google
Google
Last update on 28/05/2020
4,0

The menu of ริมหาดซีฟู้ด suggested by Sluurpy users

Info

Read the reviews on

TA

Trip
Google
Google

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 80 based on 89 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +66 38 737 181

1