ปรีชาซีฟู้ด, บ้านบางเสร่

ปรีชาซีฟู้ด

ปรีชาซีฟู้ด, บ้านบางเสร่ 200/9 หมู่ 4 ซอยนาจอมเทียน 28 ถ. นาจอมเทียน - บ้านบางเสร่

อาหารทะเล
• เอเชีย
• ไทย
• มีที่นั่ง

75/100
Unclamed activity

What's your favorite ปรีชาซีฟู้ด's dish?

75
/100
Based on 1075 parameters and reviews
Updated 2020-09-15

Website ratings

TA

Trip
Last update on 27/02/2020
4,0
507 Reviews
Google
Google
Last update on 15/09/2020
2,9

O

Openrice.com
Last update on 15/09/2020
4,0
28 Reviews

W

Wongnai
Last update on 15/09/2020
3,8
471 Reviews

PN

Painaidii
Last update on 14/06/2020
4,0
9 Reviews

The menu of ปรีชาซีฟู้ด suggested by Sluurpy users

Info

Read the reviews on

TA

Trip
Google
Google

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 75 based on 1075 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +66 87 484 6458

1