เดอะ แมนดาริน โอเรียนเต็ล ช้อป

เดอะ แมนดาริน โอเรียนเต็ล ช้อป, กรุงเทพมหานคร (กทม.) ถนนพระราม 1 - กรุงเทพมหานคร (กทม.)

ร้านกาแฟ
• คาเฟ่

90/100
Unclamed activity

What's your favorite เดอะ แมนดาริน โอเรียนเต็ล ช้อป's dish?

90
/100
Based on 184 parameters and reviews
Updated 2020-06-09

Ratings of เดอะ แมนดาริน โอเรียนเต็ล ช้อป

TA

Trip
Last update on 27/02/2020
4,5
124 Reviews
Google
Google
Last update on 09/06/2020
4,5

The menu of เดอะ แมนดาริน โอเรียนเต็ล ช้อป suggested by Sluurpy users

Info

Read the reviews on

TA

Trip
Google
Google

Compare the best restaurants near เดอะ แมนดาริน โอเรียนเต็ล ช้อป

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 90 based on 184 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +66 2 129 4318

1