ห้องอาหารไชน่า การ์เด่น

ห้องอาหารไชน่า การ์เด่น, เมืองเชียงราย 1129 ถนน ไกรสรสิทธิ์ - เมืองเชียงราย

เอเชีย
• จีน
• มีที่นั่ง

100/100
Unclamed activity

What's your favorite ห้องอาหารไชน่า การ์เด่น's dish?

100
/100
Based on 87 parameters and reviews
Updated 2020-02-27

Ratings of ห้องอาหารไชน่า การ์เด่น

TA

Trip
Last update on 27/02/2020
5,0
27 Reviews

The menu of ห้องอาหารไชน่า การ์เด่น suggested by Sluurpy users

Available menus

Info

Timetable

Monday:
11:30 - 14:00
18:30 - 22:00
Tuesday:
11:30 - 14:00
18:30 - 22:00
Wednesday:
11:30 - 14:00
18:30 - 22:00
Thursday:
11:30 - 14:00
18:30 - 22:00
Friday:
11:30 - 14:00
18:30 - 22:00
Saturday:
11:30 - 14:00
18:30 - 22:00
Sunday:
11:30 - 14:00
18:30 - 22:00

Read the reviews on

TA

Trip

Compare the best restaurants near ห้องอาหารไชน่า การ์เด่น

The Chef reccomend

QR Code Menu

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 100 based on 87 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +66 53 607 999

1