ห้องอาหารบลอสซั่ม

ห้องอาหารบลอสซั่ม, เมืองเชียงราย 1129 ถนน ไกรสรสิทธิ์ - เมืองเชียงราย

นานาชาติ
• ไทย
• มีที่นั่ง

94/100
Unclamed activity
Sluurpy
menu

ASK A QUESTION

94
/100
Based on 80 parameters and reviews
Updated 2020-10-23

Ratings of ห้องอาหารบลอสซั่ม

TA

Trip
Last update on 27/02/2020
4,5
20 Reviews
Google
Google
Last update on 23/10/2020
4,9

Info

Timetable

Monday:
06:00 - 10:30
11:00 - 23:45
Tuesday:
06:00 - 10:30
11:00 - 23:45
Wednesday:
06:00 - 10:30
11:00 - 23:45
Thursday:
06:00 - 10:30
11:00 - 23:45
Friday:
06:00 - 10:30
11:00 - 23:45
Saturday:
06:00 - 10:30
11:00 - 23:45
Sunday:
06:00 - 10:30
11:00 - 23:45

Read the reviews on

TA

Trip
Google
Google

Compare the best restaurants near ห้องอาหารบลอสซั่ม

QR Code Menu

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 94 based on 80 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +66 53 607 999

MAKE A QUESTION

SUBMIT