เค เอฟ ซี - เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

เค เอฟ ซี - เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย, เมืองเชียงราย 99/9 หมู่ 13 - เมืองเชียงราย

อาหารจานด่วน
• อาหารจานด่วน

73/100
Unclamed activity
Sluurpy
menu

ASK A QUESTION

73
/100
Based on 198 parameters and reviews
Updated 2020-09-11

Ratings of เค เอฟ ซี - เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

TA

Trip
Last update on 27/02/2020
3,0
9 Reviews
Google
Google
Last update on 11/09/2020
4,3

S

Sluurpy
Last update on 11/09/2020
3,7
129 Reviews

Info

Description

Read the reviews on

TA

Trip
Google
Google

Compare the best restaurants near เค เอฟ ซี - เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 73 based on 198 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +66 53 179 826

MAKE A QUESTION

SUBMIT