ร้านอาหารนครปฐม

ร้านอาหารนครปฐม, เมืองเชียงราย 869/25-26 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง - เมืองเชียงราย

85/100
Recommended by 2 people
Unclamed activity
menu

ASK A QUESTION

85
/100
Based on 108 parameters and reviews
Updated 2022-12-01

Ratings of ร้านอาหารนครปฐม

TA

Trip
Last update on 27/02/2020
4,5
8 Reviews
Google
Google
Last update on 01/12/2022
4,4
400 Reviews

W

Wongnai
Last update on 27/09/2020
3,8
40 Reviews

Info

Read the reviews on

TA

Trip
Google
Google

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 85 based on 108 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +66 53 713 617

MAKE A QUESTION

SUBMIT