ขนมเปี๊ยะตั้งเซ่งจั้ว, เมืองฉะเชิงเทรา

ขนมเปี๊ยะตั้งเซ่งจั้ว

ขนมเปี๊ยะตั้งเซ่งจั้ว, เมืองฉะเชิงเทรา 85/50, Motor Way to Bangkok, Khaodin Subdistrict, Bang Pa Kong District - เมืองฉะเชิงเทรา

มีที่นั่ง

90/100
Unclamed activity

What's your favorite ขนมเปี๊ยะตั้งเซ่งจั้ว's dish?

90
/100
Based on 64 parameters and reviews
Updated 2020-02-27

Website ratings

TA

Trip
Last update on 27/02/2020
4,5
4 Reviews

Info

Description

Read the reviews on

TA

Trip

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 90 based on 64 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +66 38 577 823

1