สุคิยะ โตเกียว โบวล์ แอนด์ นู้ดเดิ้ล, ศรีราชา

สุคิยะ โตเกียว โบวล์ แอนด์ นู้ดเดิ้ล

สุคิยะ โตเกียว โบวล์ แอนด์ นู้ดเดิ้ล, ศรีราชา - ศรีราชา

80/100
Unclamed activity

What's your favorite สุคิยะ โตเกียว โบวล์ แอนด์ นู้ดเดิ้ล's dish?

80
/100
Based on 63 parameters and reviews
Updated 2020-02-27

Website ratings

TA

Trip
Last update on 27/02/2020
4,0
3 Reviews

Info

Read the reviews on

TA

Trip

Compare the best restaurants near สุคิยะ โตเกียว โบวล์ แอนด์ นู้ดเดิ้ล

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 80 based on 63 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +66 38 313 084

1