ครัวมาลี (บ่อกุ้งลุงสุบรรณ)

ครัวมาลี (บ่อกุ้งลุงสุบรรณ), เมืองเชียงราย Ban Thung Khun Chai Wiang Subdistrict Turng District - เมืองเชียงราย

ผับ

70/100
Unclamed activity
menu

ASK A QUESTION TO STAFF AND PAST VISITORS

70
/100
Based on 362 parameters and reviews
Updated 2020-09-26

Ratings of ครัวมาลี (บ่อกุ้งลุงสุบรรณ)

TA

Trip
Last update on 27/02/2020
2,5
3 Reviews
Google
Google
Last update on 26/09/2020
4,0
Facebook
Facebook
Last update on 26/09/2020
3,4
11 Reviews

S

Sluurpy
Last update on 26/09/2020
3,5
267 Reviews

W

Wongnai
Last update on 26/09/2020
3,9
21 Reviews

Info

Description

Read the reviews on

TA

Trip
Google
Google
Facebook
Facebook

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 70 based on 362 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number +66 81 473 0839

MAKE A QUESTION

SUBMIT