ร้านกาแฟสด อเมซอน, เมืองฉะเชิงเทรา

ร้านกาแฟสด อเมซอน

ร้านกาแฟสด อเมซอน, เมืองฉะเชิงเทรา Bang Pakong District - เมืองฉะเชิงเทรา

ร้านกาแฟ
• มีที่นั่ง

78/100
Unclamed activity

What's your favorite ร้านกาแฟสด อเมซอน's dish?

78
/100
Based on 76 parameters and reviews
Updated 2021-06-02

Website ratings

TA

Trip
Last update on 27/02/2020
3,5
9 Reviews
Google
Google
Last update on 02/06/2021
4,3
23 Reviews

Info

Description

Read the reviews on

TA

Trip
Google
Google

Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 78 based on 76 parameters and reviews

If you need to contact by phone, call the number

1