ร้าน ปาท่องโก๋ สังขยา, เมืองฉะเชิงเทรา

ร้าน ปาท่องโก๋ สังขยา

ร้าน ปาท่องโก๋ สังขยา, เมืองฉะเชิงเทรา Bang Pakong District. - เมืองฉะเชิงเทรา

มีที่นั่ง

70/100
Unclamed activity

What's your favorite ร้าน ปาท่องโก๋ สังขยา's dish?

70
/100
Based on 60 parameters and reviews
Updated 2019-10-07
1